WITOLD SZALONEK

International Composers’ Competition,

Kwidzyn 2018


Genre : Contemporary Classical

Catalogue: Phasma-Music 011

UPC: 660989085650

recording: Marcin Kowalczyk

editing and mastering: Marcin Kowalczyk

graphic design: Michail Travlos

production management: Iwona Glinka

front cover: Digital Art by Michail Travlos

texts’ correction of Gdansk Reed Trio: Marta Gierczyńska-Kolas

Polish texts redaction: Justyna Liguz

premiere: January 3, 2020

Iwona Glinka flute, alto flute

GDANSK REED TRIO:

Marta Rozanska, oboe

Andrzej Wojciechowski, clarinet, bass clarinet

Miroslaw Pachowicz, bassoon


The album WITOLD SZALONEK International Composers’ Competition, Kwidzyn 2018, contains the awarded works of the final stage of the competition that took the place in Kwidzyn on 4 and 5 June 2018 as part of the concert season of the 2nd International Festival "Kwidzyn Music Spring".


The idea for the Witold Szalonek International Composers' Competition 2018 – 1st Edition was born of the idea of ​​creating a project that would be aimed at getting to know the contemporary music of our time, dedicated to the memory of the great Polish composer of the 20th century, Witold Szalonek (1927-2001).


Works from 16 countries were submitted and a committee composed of: Marcel Chyrzyński (Poland), Dagfinn Koch (Norway), Mirosław Pachowicz (Poland), Mark Hartt-Palmer (Great Britain), Dariusz Przybylski (Poland), Michail Travlos (Greece / Poland ) chose 17 works from 11 countries. Among them are composers already with a very rich career, distinguished academic professors, and talented youth: Mats O Hansson (Sweden), Christopher Bochmann, George Holloway (United Kingdom), Ali Afshary (Iran), Franciszek Araszkiewicz (Poland), Mario Folli, Gaetano Lorandi (Italy), Elena Papari, Ananias Ananiadis, Dimitris Mantzirakis, Dimitris Tsimpanos ( Greece), Shoryu Itazu, Ryuji Kubota (Japan), Robert Lemay (Canada), Kong Zhixuan (China), Jaime Belmonte Caparrós (Spain), Martín Rincón Botero (Colombia).


Biographical notes of composers and artists complement the beautiful words of Justyna Liguz:


Yellow flowers, as a symbol of the spring born against the background of the castle in Kwidzyn, are at the same time a showcase of the place where the International Kwidzyn Music Spring Festival takes place. The Gothic stronghold is part of the cathedral and castle complex with its unique architecture. The building was constucted in the 14th century in the diocese of Pomezania for the needs of canons of the chapter. Throughout history, the function of the castle underwent radical changes. There were offices, magazines, a court, a prison, and even a school. In 1950, medieval walls were intended for a museum that operates in the cultural space of Kwidzyn and the entire region up to this day.

© Justyna Liguz, 2019


**********Nasz nowy album „Międzynarodowy Konkurs Kompozytorskiego im. WITOLDA SZALONKA, Kwidzyn 2018”, zawiera nagrodzone dzieła z ostatniego etapu konkursu, który odbył się w Kwidzynie w dniach 4 i 5 czerwca 2018 r. W ramach sezonu koncertowego II Międzynarodowego Festiwalu „Kwidzyńska Wiosna Muzyczna”.


Pomysł na Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Witolda Szalonka 2018 - 1. edycja zrodził się z pomysłu stworzenia projektu, którego celem byłoby poznanie współczesnej muzyki naszych czasów, poświęconej pamięci polskiego kompozytora XX wieku, Witolda Szalonka (1927-2001).


Zgłoszono utwory z 16 krajów jednak do finału, jury w składzie: Marcel Chyrzyński (Polska), Dagfinn Koch (Norwegia), Mirosław Pachowicz (Polska), Mark Hartt-Palmer (Wielka Brytania), Dariusz Przybylski (Polska), Michail Travlos (Grecja / Polska) wybrała 17 dzieł twórców z 11 krajów. Byli wśród nich kompozytorzy o bardzo bogatej karierze, wybitni profesorowie akademiccy i utalentowana młodzież: Mats O Hansson (Szwecja), Christopher Bochmann, George Holloway (Wielka Brytania), Ali Afshary (Iran), Franciszek Araszkiewicz (Polska), Mario Folli , Gaetano Lorandi (Włochy), Elena Papari, Ananias Ananiadis, Dimitris Mantzirakis, Dimitris Tsimpanos (Grecja), Shoryu Itazu, Ryuji Kubota (Japonia), Robert Lemay (Kanada), Kong Zhixuan (Chiny), Jaime Belmonte Caparrós (Hiszpania), Martín Rincón Botero (Kolumbia).


Album został wydany w dwóch językach: polskim i angielskim. Na okładce albumu nie można było nie umieścić perełki naszego miasta - Zamku! Album będzie dystrybułowany na całym świecie poprzez kanały największego wydawnictwa muzycznego: NAXOS.


Notki biograficzne kompozytorów i artystów uzupełniają piękne słowa Justyny Liguz:


„Żółte kwiaty jako symbol rodzącej się wiosny na tle zamku w Kwidzynie są jednocześnie wizytówką miejsca, w którym odbywa się Międzynarodowy Festiwal Kwidzyńska Wiosna Muzyczna.

Gotycka warownia stanowi część zespołu katedralno-zamkowego o niespotykanych rozwiązaniach architektonicznych. Budowla wzniesiona została w XIV w. na terenie diecezji pomezańskiej, na potrzeby kanoników kapituły. Na przestrzeni dziejów funkcja zamku ulegała radykalnym zmianom. Znajdowały się w tu urzędy, magazyny, sąd, więzienie a nawet szkoła. W 1950 roku średniowieczne mury przeznaczone zostały na muzeum, które funkcjonuje w przestrzeni kulturalnej Kwidzyna i całego regionu do dnia dzisiejszego. (…) .

© Justyna Liguz, 2019Product details

Witold Szalonek

01. Haupt der Medusa I for solo flute [13:00]

Franciszek Araszkiewicz

02. White Hole for flute, oboe, clarinet and bassoon [4:42]

Christopher Bochmann

03. Essay XV for solo oboe [07:21]

Ali Afshari

04. Cedar for flute, oboe, clarinet and bassoon [05:05]

Jaime Belmonte Caparrós

05. Svarta Rosor for alto flute, bass clarinet and bassoon [08:54]

Kong Zhixuan

06. Monodrama I for solo clarinet [08:31]

George Holloway

07. Mysterious Future for flute, oboe, clarinet and bassoon [04:48]

Dimitrios Mantzirakis

08. Ehemythia for flute, oboe, clarinet and bassoon [04:06]


Total time: [56:30]