His study in Academy of Music in Cracow in piano class of Professor Andrzej Pikul Dr hab. Gajusz Kęska finished in 2002 with distinction. In the same year he started post graduated study in master piano class of Professor Willem Brons in Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, which he finished in 2005 as well with distinction (the highest mark). In March 2010 he got his PhD in music in Academy of Music in Cracow where nowadays he is leading his own piano class in piano department. In 2017 he got his habilitation title. His students are prizewinners of national and international piano competitions.

He is a prize winner of national and international piano competition: National Polish Piano Competition EPTA in Cracow, International Piano Competition for Young Pianists in Gaillard in France, Polish Music Festival “Week of Talent” in Tarnów, Piano Competition “Tadeusz Żmudziński

im Memoriam” in Cracow, Special Prize for the best performance of romantic music in International Piano Masterclass in Tel-Hai in Israel, International Pacific Piano Competition in Vancouver in Canada and International Piano Competition “Ciutat de Mallorca” in Palma de Mallorca.

He was a scholarship holder of Polish Minister of Culture and Art, Jűtting Foundation in Stendal, Maestro Hans Vonk, Schumann-Schimmel van Outeren Foundation in Holland.

Gajusz Kęska performs wide repertoire as a soloist and chamber music player and regularly plays in prestigious halls during festivals and concerts in most of the countries of Europe and China, Canada, Japan, Chile, Peru, Argentina, Equador and Israel.

In 2013 his debut CD with Piano Sonatas of K. Szymanowski for nominated for ICMA 2013, for Fryderyk Prize 2013 and got Prize from Spanish music magazine “Scherzo”. From 2015 he is creator and director of International Competition for Young Pianist “Chopin at

Wawel” in Krakow, Poland. Since the same year Gajusz Kęska is co-organizer and artistic director of international masterclasses Malopolska Academy of Talent in Łącko, Poland.

*****

Dr hab. Gajusz Kęska ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w roku 2002 z wynikiem celującym w klasie prof. dr hab. Andrzeja Pikula. W 2005 roku ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe w mistrzowskiej klasie prof. Willema Bronsa w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie. Pełni obowiązki adiunkta w Katedrze Fortepianu w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie otrzymawszy w 2010 roku stopień doktora sztuki i 2017 roku doktora habilitowanego prowadzi klasę fortepianu. Oprócz pracy w macierzystej Uczelni zatrudniony jest także w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, jako nauczyciel dyplomowany.

Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m. in.: Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny EPTA w Krakowie, Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów w Gaillard we Francji, „Tydzień Talentów” w Tarnowie, Konkursie im. T. Żmudzińskiego, Konkurs na najlepsze wykonanie utworu romantycznego w ramach Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich w Tel-Hai w Izraelu, „International Pacific Piano Competition" w Vancouver, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Ciutat de Mallorca". Otrzymał prestiżowe stypendia, m. in.: Ministra Kultury i Sztuki, Fundacji Jűtting Stichting w Stendal, Maestro Hansa Vonk’a, Fundacji "Schumann-Schimmel van Outeren" w Holandii a także Stypednium Twórcze Miasta Krakowa.

Występuje jako solista i kameralista podczas koncertów i festiwali w wielu krajach Europy, jak również w Argentynie, Chile, Chinach, Ekwadorze, Izraelu, Japonii, Kanadzie i Peru a najważniejsze z nich to: Festiwal Chopinowski w Lipsku, Festiwal "Dni Polskie w Pradze", International Woche w Grazu (Austria), Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, Holland Music Session, Vriendenkrans Music Festival w Amsterdamie w Concertgebouw, Festiwal „Semanas Musicales” we Frutillar (Chile), Festiwal „Iguazu en Concierto” (Argentyna), Shanghai Music Festival w takich prestiżowych salach jak:

Recanti Auditorium w Tel-Avivie, Gateway Theater w Vancouver, Auditorio Forteza w Palma de Mallorca, Teatro Oriente w Santiago de Chile, Rainbow Theatre w Inverness (Szkocja), Auditorium Ricardo Palma w Limie, Teatro Sucre w Quito, Filharmonia Narodowa w Mińsku, Steinway House w Pekinie.

Jego studenci i uczniowie zdobywają liczne nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach, a najważniejsze z nich to:

Za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i pedagogiczne został trzykrotnie uhonorowany Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie a także pięciokrotnie Nagrodą Dyrektora Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie oraz Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Prowadzi kursy mistrzowskie w kraju (Małopolska Akademia Talentów w Łącku - od 2015 roku, Letnia Akademia Muzyczna, Kraków, Kursy Muzyczne w Nowym Sączu) i za granicą (Peru, Boliwia, Chiny). Jest także rokrocznie zapraszany jako „visiting professor” do Chin (Wydział Muzyczny, Ningbo Forreign Affairs School).

W 2012 roku ukazała się jego debiutancka płyta z Sonatami fortepianowymi K. Szymanowskiego, która otrzymała Nominację do Fryderyka 2013, Nominację do nagrody ICMA 2013 oraz Nagrodę hiszpańskiego magazynu „Scherzo”. W 2016 roku ukazała się druga płyta z późnymi utworami F. Liszta, która także zebrała pozytywne opinie.

W 2015 zorganizował pierwszą edycję Konkursu Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” (od 2017 roku w formacie międzynarodowym), którego jest pomysłodawcą i dyrektorem. Jest współorganizatorem i twórcą Małopolskiej Akademii Talentów odbywającej się w Łącku od 2015 roku, gdzie pełni funkcję dyrektora artystycznego kursów mistrzowskich. Z jego inicjatywy w roku 2016 oferta MAT poszerzyła się o towarzyszący jej Festiwal, w ramach którego odbyło się dotychczas ponad 40 koncertów w regionie.

Gajusz Kęska oprócz bogatej działalności koncertowej i pedagogicznej jest pomysłodawcą i uczestnikiem licznych projektów naukowo-artystycznych takich jak: coroczne sesje naukowe „Muzyka Fortepianowa”, „A. Paufnik i polscy kompozytorzy emigracyjni”, 70. rocznica śmierci I. J. Paderewskiego, 4. Dni Muzyki: A. Panufnik, M. Stachowskiego w 10. rocznicę śmierci, „I. Strawiński - Szkic do portretu wielkiego kompozytora”. Otrzymawszy w 2019 roku Stypendium Twórcze Miasta Krakowa zrealizował projekt „Za wielkim murem” ukazujący muzykę fortepianową Chin (sesja naukowa, wykłady, koncerty), który został uwieńczony nagraniem płyty zawierającej utwory na fortepian kompozytorów chińskich. Projekt zaowocował zaproszeniem do Central Conservatory of Music w Pekinie do wygłoszenia wykładu i wykonania recitalu podczas sesji naukowej poświęconej muzyce Azji Wschodniej .

Działa również charytatywnie, wspierając Fundacje i Stowarzyszenia (Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Fundacja „Siepomaga”, Fundacja „Jerzyk”, Fundacja „Gajusz” itd.) poprzez współorganizację i udział w koncertach czy zbiórkach na wyznaczony cel.