KWIDZYN INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL is an event without stylistic restrictions woven into four seasons.
It is an innovative idea to create a year-round music festival in Kwidzyn.
When creating our festival, we focus on a new quality and event that fits into the city landscape, while creating a completely new meeting place for residents with music at the highest artistic level in the world.
The festival includes:
The festival's artistic director is dr Iwona Glinka.
******
KWIDZYŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY jest wydarzeniem bez ograniczeń stylistycznych wplecionych w cztery pory roku.
To nowatorski pomysł, utworzenia całorocznego festiwalu muzyki w Kwidzynie.

Tworząc nasz festiwal stawiamy na nową jakość i wydarzenie, które wpisuje się w krajobraz miasta, stwarzając jednocześnie zupełnie nowe miejsce spotkań dla mieszkańców z muzyką na najwyższym, światowym poziomie artystycznym.
Do festiwalu należą:
Dyrektorem artystycznym festiwalu jest dr Iwona Glinka.