Τίτλος Βιβλίου: ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ

Συγγραφέας: Μιχαήλ Τραυλός

Κατηγορία: θεωρία της Μουσικής

ISMN: 979-0-9016169-0-5

Ημερομηνία Έκδοσης: 16.07.2020