KWIDZYŃSKIE ZADUSZKI JAZZOWE 2019


KWIDZYN ALL SOULS' JAZZ 2019Zaduszki Jazzowe – cykl koncertów jazzowych, organizowany w wielu miastach Polski w listopadzie w okresie zadusznym.

Najstarszym cyklem koncertów są Zaduszki Jazzowe w Krakowie, mające już swoją ponad półwieczną tradycję. W 1954 roku jazzmani po raz pierwszy spotkali się 1 listopada w sali gimnastycznej krakowskiej szkoły podstawowej przy ul. Królowej Jadwigi. Był to jedyny wolny dzień, kiedy mogli się spotkać i zagrać razem jam session. Pojawił się Tyrmand, który rozpoczął grając na fujarce Swanee River, potem grali Melomani, Komeda, Kurylewicz, Witold Sobociński i inni muzycy z Warszawy, Poznania i Śląska.
W następnych latach w okresie Zaduszek znani jazzmani z całej Polski przyjeżdżali do Krakowa i wspólnie grali, często w prywatnych mieszkaniach. Krzysztof Komeda, Jerzy Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski, Jan Ptaszyn Wróblewski przyciągali wielu wielbicieli jazzu na jam session.
Od roku 1956 przygotowywaniem kolejnych Zaduszek zajmował się Jazz-Klub "Helikon". Rozwinęły się one pod jego patronatem na większą skalę. Koncerty odbywały się m.in. w Filharmonii a także w Piwnicy pod Baranami
Długoletnią tradycję mają Zaduszki w Siedlcach (od 1957 r.), w Poznaniu (od 2002 r.), w Bydgoszczy (od 1961 r.), Wrocławiu, Ełku, w Opolu (od 1994 r.).
Pomorskie Zaduszki Jazzowe odbywają się od 1998 r. w wielu miejscach w Gdyni i Gdańsku z udziałem pomorskich muzyków jazzowych. Mniejsze miejscowości też regularnie organizują Zaduszki jazzowe. W Węgorzewie odbywają się Zaduszki jazzowe z udziałem znanych muzyków polskiej sceny jazzu.
Zaduszki w wielu miastach przygotowuje zakon Dominikanów. W Warszawie odbywają się one w siedzibach zakonu na ulicy Freta i na Służewie oraz w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.
Tradycja organizowania Zaduszek Jazzowych przeniosła się także za granice Polski. Od 2006 r. odbywają się Zaduszki Jazzowe w Toronto, podczas których grają znani polscy jazzmani. Zainicjowała je polsko-kanadyjska wokalistka i kompozytorka Ola Turkiewicz, która wystąpiła na nich obok gitarzysty Jarosława Śmietany. W koncercie wzięli również kanadyjscy jazzmani: Don Thompson, Neil Swainson, Reg Shwager, Terry Clarke.

 

W tym roku Fundacja Phasma-Music organizuje pierwsze Kwidzyńskie Zaduszki Jazzowe!


PROGRAM
Wstęp wolny

Teatr Miejski
Poniedziałek, 28.10.2019, godz. 18:00
LESZEK MOŻDŻER
Recital

Wtorek, 29.10.2019, godz. 18:00
BRACIA OLEŚ
Autorka wizualizacji: Jago VJ
Spirit of Nadir

Zamek w Kwidzynie
Środa, 30.10.2019, godz. 18:00
ANDREAS ZAFIROPOULOS, IWONA GLINKA i BRACIA OLEŚ
Claude Bolling Suite

Czwartek, 31.10.2019, godz. 18:00
DOMINIK BUKOWSKI QUARTET 
Transatlantyk

Zaduszki Jazzowe - a series of jazz concerts, organised in many Polish cities in November during the all soul period.

The oldest cycle of concerts is the Jazz All Souls' Day in Krakow, which already has over half a century of tradition. In 1954, jazzmen for the first time met on November 1 in the gymnasium of the Krakow primary school at ul. Queen Jadwiga. It was the only day off when they could meet and play a jam session together. Tyrmand appeared, who started playing the Swanee River pipe, then played Melomani, Komeda, Kurylewicz, Witold Sobociński and other musicians from Warsaw, Poznań and Silesia.
In the following years in the period of Zaduszek, well-known jazzmen from all over Poland came to Krakow and played together, often in private apartments. Krzysztof Komeda, Jerzy Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski and Jan Ptaszyn Wróblewski attracted many jam enthusiasts to the jam session.
From 1956, the preparation of subsequent Zaduszek was done by the Jazz Club "Helikon". They have developed under his patronage on a larger scale. Concerts were held, among others in the Philharmonic and at the Piwnica pod Baranami
Zaduszki in Siedlce (from 1957), in Poznań (since 2002), Bydgoszcz (from 1961), Wrocław, Ełk, and Opole (since 1994) have a long tradition.
Pomorskie Zaduszki Jazzowe have been held since 1998 in many places in Gdynia and Gdańsk with the participation of Pomeranian jazz musicians. Smaller towns also regularly organize Jazz All Souls. In Węgorzewo, there are jazz All Souls with the participation of famous musicians of the Polish jazz scene.
Zaduszki in many cities is preparing the Dominican Order. In Warsaw, they take place at the seat of the Order on Freta Street and in Służew, as well as in Krakow, Lublin and Rzeszów.
The tradition of organizing Jazz All Souls has also moved abroad. From 2006, Jazz All Souls' Day takes place in Toronto, during which famous Polish jazzmen play. They were initiated by Polish-Canadian vocalist and composer Ola Turkiewicz, who performed alongside guitarist Jarosław Śmietana. The concert was also attended by Canadian jazzmen: Don Thompson, Neil Swainson, Reg Shwager, and Terry Clarke.

This year, the Phasma-Music Foundation is organizing the first Kwidzyn All Souls' Jazz!

PROGRAM
Free entrance

Municipal Theatre
Monday, 28.10.2019, at 18:00
LESZEK MOŻDŻER
Recital

Tuesday, 29.10.2019, at 18:00
OLEŚ BROTHERS
Spirit of Nadir

The Castle of Kwidzyn
Wednesday, 30.10.2019, at 18:00
ANDREAS ZAFIROPOULOS, IWONA GLINKA and OLEŚ BROTHERS
Claude Bolling Suite

Thursday, 31.10.2019, at 18:00
DOMINIK BUKOWSKI QUARTET
Transatlantyk