IV Międzynarodowy Festiwal Kwidzyńska Wiosna Muzyczna

IV  Kwidzyn Music Spring International Festival


ONLINE
Transmisja / Transmission

TV Kwidzyn

YouTube: TV Kwidzyn. Lokalny kanał telewizyjny dostępny w sieci VECTRA S.A.

Facebook: KWIDZYŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY

Dwudniowy Festiwal jest organizowany przez fundację Phasma Music w Kwidzynie. Pomysłodawczyni Festiwalu to kwidzynianka,  dr Iwona Glinka, solistka, pedagog, artystka nagraniowa i wiodąca wykonawczyni nowej i eksperymentalnej muzyki. Ideą nadrzędną  i celem Festiwalu są: prezentacja najciekawszych interpretacji muzyki od dawnej aż po dzisiejszą z wykorzystaniem oryginalnego instrumentarium, a także ukazywanie zjawisk artystycznych inspirowanych muzyką oraz propagowanie muzyki klasycznej i nie tylko, wśród mieszkańców miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego.

  Festiwal przyczyni się do promocji miasta Kwidzyna i jego dziedzictwa kulturowego.
  


Program

POŻEGNANIE WIOSNY
PRZYWITANIE LATA

1 koncert ONLINE

Wtorek 30.06.2020 godz. 21:00

Recital fortepianowy
 Gajusz Kęska 
Fryderyk Chopin - Preludium Des-dur op. 28 nr 15
Fryderyk Chopin - Ballada g-moll op. 23
Fryderyk Chopin - Mazurki op. 24
Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op. 10 nr 12
Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op. 31

 Karol Szymanowski - Mazurki op. 50 nr 1-4

Michail Travlos - In memoriam Beethoven
(1. Erinnerung, 2. Der alte Spielplatz, 3. Ein kleiner Kanon)*
*world première

Dr hab. Gajusz Kęska ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w roku 2002 z wynikiem celującym w klasie prof. dr hab. Andrzeja Pikula. W 2005 roku ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe w mistrzowskiej klasie prof. Willema Bronsa w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie. Pełni obowiązki adiunkta w Katedrze Fortepianu w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie otrzymawszy w 2010 roku stopień doktora sztuki i 2017 roku doktora habilitowanego prowadzi klasę fortepianu. Oprócz pracy w macierzystej Uczelni zatrudniony jest także w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, jako nauczyciel dyplomowany. (kontynuacja...)2 koncert ONLINE

Środa 1.07.2020 godz. 21:00

Koncert kameralny

ÉxQuartet 


Phillip Glass - Quartet no 2 - Company
Dorothee Eberhardt - Streichquartett Nr. 3
Carl Loewe - Quartet Nr. 1
Aris Carastathis - String Quartet In Memoriam John Carastathis* 
Aaron Alter - String Theory*

 *world première

ÉxQuartet to kwartet smyczkowy składający się z wyjątkowych osobowości muzycznych – koncertmistrzów, liderów oraz głosów solowych Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie. Artyści tworzący zespół są wychowankami różnych środowisk muzycznych: Szczecina, Wrocławia oraz Warszawy. Zderzenie ich różnych ścieżek kariery i podejmowanych aktywności zaowocowało świeżym spojrzeniem na oczekiwania współczesnej publiczności. (kontynuacja...) 

The two-day festival is organised by the Phasma Music foundation in Kwidzyn. The originator of the Festival is, dr Iwona Glinka (from Kwidzyn) , soloist, teacher, recording artist and leading performer of new and experimental music. The main idea and goal of the Festival are: presentation of the most interesting interpretations of music from ancient to present using original instruments, as well as showing artistic phenomena inspired by music and propagating classical music and not only among the residents of the city of Kwidzyn and the Kwidzyn County.

 The festival will contribute to the promotion of the city of Kwidzyn and its cultural heritage.


Program 

FAREWELL TO THE SPRING
WELCOME TO SUMMER

1 concert ONLINE

Tuesday 30.06.2020 at 21:00

Piano recital
 Gajusz Kęska
Fryderyk Chopin - Prelude in D flat major, Op. 28 No. 15
Fryderyk Chopin - Ballade in G minor, Op. 23
Fryderyk Chopin - Mazurkas Op. 24
Fryderyk Chopin - Etude in C minor Op. 10 No. 12
Fryderyk Chopin - Scherzo in B flat minor op. 31

 Karol Szymanowski - Mazurkas Op. 50 No. 1-4

Michail Travlos - In memoriam Beethoven
(1. Erinnerung, 2. Der alte Spielplatz, 3. Ein kleiner Kanon) *
* world première

His study in Academy of Music in Cracow in piano class of Professor Andrzej Pikul Dr hab. Gajusz Kęska finished in 2002 with distinction. In the same year he started post graduated study in master piano class of Professor Willem Brons in Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, which he finished in 2005 as well with distinction (the highest mark). In March 2010 he got his PhD in music in Academy of Music in Cracow where nowadays he is leading his own piano class in piano department. In 2017 he got his habilitation title. His students are prizewinners of national and international piano competitions.  (continuation...)

2 ONLINE concert

Wednesday, July 1, 2020 21:00

Chamber concert

ÉxQuartet 


Phillip Glass - Quartet no 2 - Company
Dorothee Eberhardt - Streichquartett Nr. 3
Carl Loewe - Quartet Nr. 1
Aris Carastathis - String Quartet In Memoriam John Carastathis* 
Aaron Alter - String Theory*

 *world première

ÉxQuartet is a string quartet consisting of unique musical personalities of the Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra. The artists making up the band are pupils of various musical environments: Szczecin, Wrocław and Warsaw. The clash of their different career paths and activities undertaken resulted in a fresh look at the expectations of modern audiences. The musicians are winners of a number of awards at international solo and chamber competitions.  (continuation...)