III Międzynarodowy Festiwal Kwidzyńska Wiosna Muzyczna

III  Kwidzyn Music Spring International FestivalPięciodniowy Międzynarodowy Festiwal organizowany przez fundację Phasma-Music w  Zamku w Kwidzynie. Pomysłodawczynią Festiwalu jest kwidzynianka dr Iwona Glinka, solistka, pedagog, artystka nagraniowa i wiodąca wykonawczyni nowej i eksperymentalnej muzyki. Ideą nadrzędną Międzynarodowego  Festiwalu Kwidzyńska Wiosna Muzyczna jest prezentacja najciekawszych interpretacji muzyki od dawnej aż po dzisiejszą z wykorzystaniem oryginalnego instrumentarium, a także ukazywanie zjawisk artystycznych inspirowanych muzyką. Celem festiwalu jest propagowanie muzyki klasycznej i nie tylko wśród mieszkańców miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego.

        W czasie festiwalu zostanie nawiązana współpraca z lokalnymi artystami, młodzieżą i dziećmi. Festiwal przyczyni się do promocji miasta Kwidzyna i jego dziedzictwa kulturowego.

PROGRAM
Wstęp wolny

Zamek w Kwidzynie
Środa, 24.04.2019, godz. 19:00
Koncert KWARTET GDAŃSKI KLASYCZNIE
Łukasz Perucki, Alena Iwańczuk – skrzypce
Tomasz Mrowiński – altówka
Weronika Kulpa – wiolonczela
Arcydzieła muzyki klasycznej, ale niekoniecznie poważnej, w interpretacji młodych artystów.

WOLFGANG AMADEUS MOZART / Divertimento B-dur KV137
Andante – Allegro di molto – Allegro assai
MAURICE RAVEL / Kwartet smyczkowy F-dur
Allegro moderato. Très doux – Assez vif. Très rythmé – Très lent – Vif et agité
ANTONÍN DVOŘÁK / Cyprysy (wybór)
Tak wiele serc jest martwych
W słodkiej mocy twoich oczu
O duszo droga, kochanie moje
Cały świat śni marzenia


Czwartek, 25.04.2019, godz. 19:00
FLET vs GITARA
 Koncert laureatów konkursu KWIDZYN MA TALENT
IWONA GLINKA, flet i BARTOSZ PAPROT, gitara
ASTOR PIAZZOLA / Historia tanga
Bordello, 1900 – Cafe, 1930 – Night Club, 1960 –  Modern-Day Concert 
Libertango

AGUSTÍN BARRIOS MANGORÉ Walc Op. 8 Nr 4

FRANCISCO TÁRREGA / Recuerdos de la Alhambra (Memories of the Alhambra)
FRANCISCO TÁRREGA /  Capricho Arabe
JOSÉ DE AZPIAZU / El Vito


Sobota, 27.04.2019, godz. 19:00
Koncert CRIMES
THE WHOOP GROUP
innowacyjne i świeże brzmienie popularnych utworów muzyki klasycznej
oraz nowych kompozycji na kwartet saksofonowy

ANTONIO VIVALDI / Cztery Pory Roku (wybór)
Lato – Presto (3 cz. z Koncertu nr. 2, Op. 8, RV 315 – ,,Burza”)
EDVARD GRIEG/Lyric Pieces (wybór)
Puck
Once upon a time
March of the Dwarfs
FRYDERYK CHOPIN / Wybrane dzieła
Preludium op. 28 no. 4
Preludium op. 28 no. 12
ALEKSANDR GLAZUNOW/Kwartet saksofonowy op. 109 (wybór)
A la Chopin (2 cz. Wariacja nr IV)
Scherzo (2 cz. Wariacja nr. V)
KRZYSZTOF KOSZOWSKI / Evolution of classical music
GUILLERMO LAGO / Ciudades (wybór)
Tokyo
Sarajevo
Addis Ababa
PHILIPPE GEISS / Patchwork


Niedziela, 28.04.2019, godz. 17:00
Koncert POLSKIE KRAJOBRAZY
ORKIESTRA KAMERALNA PROGRESS 
IWONA GLINKA, flet
MIROSŁAW PACHOWICZ, fagot
SZYMON MORUS, dyrygent
MARCO ENRICO BOSSI  Intermezzi Goldoniani, Op.127
JAN SEBASTIAN BACH  Aria na strunie G
ANTONIO VIVALDI / Koncert e-moll na fagot i orkiestrę smyczkową
FRYDERYK CHOPIN (arr. Michail Travlos) / Walce: 
Op.69 nr 2 w h-moll , Op.34 nr 2 a-moll, Op.69 No.1 As-dur,  
Op.64 nr 2  cis-moll, Op.64 No.1  Des-dur
FRYDERYK CHOPIN (arr. Michail Travlos) / Wariacje na temat Rossiniego


Imprezy towarzyszące
Hospicjum im. Św. Wojciecha
Środa, 24.04.2019, godz. 13:00
Koncert 
FLET vs GITARA
IWONA GLINKA, flet i BARTOSZ PAPROT, gitara
ASTOR PIAZZOLA / Historia tanga
Bordello, 1900 – Cafe, 1930 – Night Club, 1960 –  Modern-Day Concert 
Libertango

AGUSTÍN BARRIOS MANGORÉ Walc Op. 8 Nr 4

FRANCISCO TÁRREGA / Recuerdos de la Alhambra (Memories of the Alhambra)
FRANCISCO TÁRREGA /  Capricho Arabe
JOSÉ DE AZPIAZU / El Vito

 Kwidzyńskie Centrum Kultury
Czwartek, 
25.04.2019, godz. 13:00
Konkurs KWIDZYN MA TALENT
JOLANTA KUBIAK, KAROL KĘDRA, MARZENA STROCIAK, JOANNA KIERLIN- SEROCKA, IWONA SROŻAK, koordynatorzy

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
Świetlica w Rakowcu
Piątek, 26.04.2019, godz. 18:00
Koncert charytatywny NIEWIDOMY DLA NIEWIDOMEJ
Dla MAGDALENY MUCHA

MAŁGORZATA ŻURAŃSKA-WILKOWSKA, wokalistka

PATRYK MATWIEJCZUK, klawisze

POKAZ MODY
LICYTACJA PRAC ARTYSTYCZNYCH
IZABELA NIESTATEK, koordynator
                                                            The Five-Day International Festival is organised by the newly established foundation Phasma-Music in the Castle of Kwidzyn. The initiator of the festival is Dr Iwona Glinka (from Kwidzyn), soloist, educator, recording artist and leading performer of new and experimental music. The main idea of the Kwidzyn Music Spring International Festival is presenting the most interesting interpretations of music from ancient through to today using the original instruments, as well as portraying artistic phenomena inspired by music. The aim of the festival is to promote classical music and not only, among the residents of the city of Kwidzyn and Kwidzyn County.


                The festival will collaborate with local artists, youth, and children.
    The festival will contribute to the promotion of the city of Kwidzyn and its cultural heritage.

PROGRAM
Free admission

The Castle of Kwidzyn
Wednesday, 24.04.2019, at 19:00
Concert FUN WITH SOUND
GDAŃSK QUARTET:
Łukasz Perucki, Alena Iwańczuk - violin
Tomasz Mrowiński - viola
Weronika Kulpa - cello
Masterpieces of classical music, but not necessarily serious, in the interpretation of young artists.

WOLFGANG AMADEUS MOZART / Divertimento B-dur KV137
Andante - Allegro di molto - Allegro assai
MAURICE RAVEL / String Quartet in F major
Allegro moderato. Très doux - Assez vif. Très rythmé - Très lent - Vif et agité
ANTONÍN DVOŘÁK / Cypresses (selection)
So many hearts are dead
In the sweet power of your eyes
O dear, dear, my love
The whole world is dreaming


Thursday, 25.04.2019, at 19:00
FLUTE vs GUITAR
Winners Concert  the KWIDZYN HAS TALENT competition
IWONA GLINKA, flet i BARTOSZ PAPROT, gitara
ASTOR PIAZZOLA / Histoire du Tango
Bordello, 1900 – Cafe, 1930 – Night Club, 1960 –  Modern-Day Concert 
Liebertango

AGUSTÍN BARRIOS MANGORÉ Walc Op. 8 Nr 4

FRANCISCO TÁRREGA / Recuerdos de la Alhambra (Memories of the Alhambra)
FRANCISCO TÁRREGA /  Capricho Arabe
JOSÉ DE AZPIAZU / El Vito


Saturday, 27.04.2019, at 19:00
Concert CRIMES
THE WHOOP GROUP
innovative and fresh sound of popular classical music pieces
and new compositions for the saxophone quartet

ANTONIO VIVALDI / Four Seasons (choice)
Summer - Presto (3rd part from the Concerto No. 2, Op.8, RV 315 - "The Tempest")
EDVARD GRIEG / Lyric Pieces (selection)
Puck
Once upon a time
March of the Dwarfs
FRYDERYK CHOPIN / Selected works
Prelude op. 28 no. 4
Prelude op. 28 no. 12
ALEKSANDR GLAZUNOW / The saxophone quartet op. 109 (selection)
A la Chopin (2nd part, Variation No. IV)
Scherzo (2nd part, Variation No. V)
KRZYSZTOF KOSZOWSKI / Evolution of classical music
GUILLERMO LAGO / Ciudades (selection)
Tokyo
Sarajevo
Addis Ababa
PHILIPPE GEISS / Patchwork

Sunday, 28.04.2019, at 17:00
Concert POLISH LANDSCAPES
CHAMBER ORCHESTRA PROGRESS 
IWONA GLINKA,  flute
MIROSŁAW PACHOWICZ, bassoon
SZYMON MORUS, conductor
MARCO ENRICO BOSSI / Intermezzi Goldoniani, Op.127
JAN SEBASTIAN BACH / Aria on the string G
ANTONIO VIVALDI / Koncert e-moll for bassoon and strings
FRYDERYK CHOPIN (arr. Michail Travlos) /  Waltz: 
Op.69 No.2  B minor,  Op.34 No.2 A minor,  Op.69 No.1 in Ab major ,
Op.64 No.2 in C# minor,  Op.64 No.1 in Db major 
FRYDERYK CHOPIN (arr. Michail Travlos) /  Variations on a theme by Rossini 


Accompanying events
Hospicjum of Saint Wojciech
Wednesday, 
24.04.2019, at 13:00
Concert FLUTE vs GUITAR
IWONA GLINKA, flet i BARTOSZ PAPROT, gitara
ASTOR PIAZZOLA / Histoire du Tango
Bordello, 1900 – Cafe, 1930 – Night Club, 1960 –  Modern-Day Concert 
Liebertango

AGUSTÍN BARRIOS MANGORÉ Walc Op. 8 Nr 4

FRANCISCO TÁRREGA / Recuerdos de la Alhambra (Memories of the Alhambra)
FRANCISCO TÁRREGA /  Capricho Arabe
JOSÉ DE AZPIAZU / El Vito

Kwidzyn Center of Culture
Thursday, 
25.04.2019, at 13:00
Competition KWIDZYN HAS TALENT
JOLANTA KUBIAK, KAROL KĘDRA, MARZENA STROCIAK, JOANNA KIERLIN- SEROCKA, IWONA SROŻAK, coordinators

Communal Cultural Center in Kwidzyn
Common venue in Rakowiec
Friday, 26.04.2019, at 18:00
Charity concert BLIND FOR THE BLIND
For MAGDALENA MUCHA

MAŁGORZATA ŻURAŃSKA-WILKOWSKA, singer

PATRYK MATWIEJCZUK, keybord

FASHION SHOW
AUCTION OF ARTISTIC WORKS
IZABELA NIESTATEK, coordynator