Η σύγχρονη μουσική δεν δαγκώνει!

Contemporary Music does not bite!
Δρ Iwona Glinka συνεχίζει τη σειρά συναυλιών της «Συνάντηση με τη Σύγχρονη Μουσική Δημιουργία», στις οποίες παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, έργα σύγχρονων συνθετών. Με τον τρόπο αυτό, η καλλιτέχνιδα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην προβολή και στην υποστήριξη της σημερινής μουσικής δημιουργίας, αλλά και στην εξοικείωση του κοινού με τη σύγχρονη μουσική, όπου υπογραμμίζει ότι η σύγχρονη μουσική δεν δαγκώνει.


1. Συναυλία

Dr Iwona Glinka continues her concert series "Meeting with Contemporary Music Creation", in which she presents, among other things, works by contemporary composers. In this way, the artist contributes not only to the promotion and support of contemporary music creation, but also to familiarising the public with modern music, underlining that contemporary music does not bite.1. Concert