I Festiwal Kwidzyńska Wiosna Muzyczna

I Kwidzyn Music Spring Festival


Trzydniowy Festiwal organizowany przez nowopowstałą fundację Phasma-Music w kościele oo. Franciszkanów Św. Trójcy w Kwidzynie. Pomysłodawczynią Festiwalu jest kwidzynianka dr Iwona Glinka, solistka, pedagog, artystka nagraniowa i wiodąca wykonawczyni nowej i eksperymentalnej muzyki. Ideą nadrzędną Festiwalu Kwidzyńska Wiosna Muzyczna jest prezentacja najciekawszych interpretacji muzyki od dawnej aż po dzisiejszą z wykorzystaniem oryginalnego instrumentariuma także ukazywanie zjawisk artystycznych inspirowanych muzyką. Celem festiwalu jest propagowanie muzyki klasycznej i nie tylko  wśród mieszkańców miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego.

W czasie festiwalu zostanie nawiązana współpraca z lokalnymi artystami, młodzieżą i dziećmi. Podczas pierwszego festiwalu Flażolety (40 osób) powiatu kwidzyńskiego wykonają koncert razem z profesorami Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Festiwal przyczyni się do promocji miasta Kwidzyna i jego dziedzictwa kulturowego.


PROGRAM

 

I Festiwal Kwidzyńska Wiosna Muzyczna 

Kościół o.o. Franciszkanów p.w. Św. Trójcy

Wstęp wolny

 

Poniedziałek, 17.04.2017, godz. 19:00

Koncert Magia fletu i harfy

Iwona Glinka, flet i Anna Sikorzak-Olek, harfa

Georges Bizet (1838-1875)

Intermezzo z suity Karmen Nr 1

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Łabądź z Karnawału Zwierząt

Jules Massenet (1842-1912)

Medytacja z Thaïs

Witold Lutosławski (1913-1994)

Trzy fragmenty

Gabriel Faure (1845-1924)

Kołysanka

Dawid Kamiński (*1991)

Kaprys na flet altowy solo*

Bruno Hilse (1884-1964)

Suita op.6

Michail Travlos (*1950)

Deep Blue z GBR*

Jacques Ibert (1890-1962)

Entr’acte

* premiera 


Czwartek, 20.04.2017, godz. 19:00

Koncert organowy Christus ressurexit est !

Andrzej Szadejko, organy

Johann Georg Müthel (1728-1788)

Fantasie in G-major

Andrzej Szadejko (1974*)

Preludium chorałowe Chrystus Pan zmartwychpowstał

Passacaglia in d A.D. 1705

Wilhelm Friedrich Markull (1816-1887)

Andante. Pastorale (bez opusu)

Alexandre Guilmant (1837-1911)

Sonata c-moll op. 56 nr 3

Preludio – Adagio molto – Fuga

Louis James Alfred Lefebure-Wely (1818-1869)

Communion F-dur

Wilhelm Friedrich Markull (1816-1887)

Sonata F-dur op.56

Allegro maestoso-Andantino.Adagio-Vivace.Finale

Domenico Bellando (1868-1922)

Marche Pontificale

 

Piątek, 21.04.2017, godz. 19:00

Koncert aḗr+phōnḗ

Iwona Glinka, flet, Marta Różańska, obój i Mirosław Pachowicz, fagot

Flażolety Powiatu Kwidzyńskiego 

Gość specjalny Wojciech Wietrzyński

Joseph Haydn (1732-1809)

Londyńskie Trio I

Carlo Besozzi (1738-1791)

Sonata C-dur na obój i fagot

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Koncert g-moll na flet, obój i fagot

Kolekcja piosenek irlandzkich i polskich


The Three-Day Festival is organized by the newly established foundation Phasma-Music in the church oo. Franciscan St. Trinity in Kwidzyn. The initiator of the festival is Dr Iwona Glinka (from Kwidzyn), soloist, educator, recording artist and leading performer of new and experimental music. The main idea of the Kwidzyn Music Spring Festival is presenting the most interesting interpretations of music from ancient through to today using the original instruments, as well as portraying artistic phenomena inspired by music. The aim of the festival is to promote classical music and not only, among the residents of the city of Kwidzyn and Kwidzyn County.

The festival will collaborate with local artists, youth, and children. During  the first festival, Flageolet Ensemble of Kwidzyn County (40 persons)  will perform a concert together with the professors of the Academy of Music in Gdansk.

The festival will contribute to the promotion of the city of Kwidzyn and its cultural heritage.

PROGRAM

 

I Kwidzyn Music Spring Festival

Church oo. Franciscan St. Trinity in Kwidzyn

Free admission

 

Monday, 17.04.2017, at 19:00

Concert Magic of flute and harp

Iwona Glinka, flute and Anna Sikorzak-Olek, harp

Georges Bizet (1838-1875)

Intermezzo from suite Carmen

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Swan from Carnival of the animals

Jules Massenet (1842-1912)

Meditation from Thaïs

Witold Lutosławski (1913-1994)

Three fragments

Gabriel Faure (1845-1924)

Lullaby

Dawid Kamiński (*1991)

Caprice for alto flute solo*

Bruno Hilse (1884-1964)

Suita op.6

Michail Travlos (*1950)

Deep Blue from GBR*

Jacques Ibert (1890-1962)

Entr’acte

* premiere 


Thursday, 20.04.2017, at  19:00

Organ Concert Christus ressurexit est !

Andrzej Szadejko, organ

Johann Georg Müthel (1728-1788)

Fantasia in G-major

Andrzej Szadejko (1974*)

Choral prelude Chris the Lord rose from the dead 

Passacaglia in d A.D. 1705

Wilhelm Friedrich Markull (1816-1887)

Andante. Pastorale (without opus)

Alexandre Guilmant (1837-1911)

Sonata c-moll op. 56 nr 3

Preludio – Adagio molto – Fuga

Louis James Alfred Lefebure-Wely (1818-1869)

Communion F-dur

Wilhelm Friedrich Markull (1816-1887)

Sonata F-dur op.56

Allegro maestoso-Andantino.Adagio-Vivace.Finale

Domenico Bellando (1868-1922)

Marche Pontificale

 

Friday, 21.04.2017, at  19:00

Concert aḗr+phōnḗ

Iwona Glinka, flute, Marta Różańska, oboe and Mirosław Pachowicz, basson

Flageolet Ensemble of Kwidzyn County

Special guest Wojciech Wietrzyński

Joseph Haydn (1732-1809)

London Trio I for flute, oboe and bassoon

Carlo Besozzi (1738-1791)

Sonata C-dur for oboe and basson

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Koncert g-moll for flute, oboe and bassoon

Collection of Irish and Polish songs