II Międzynarodowy Festiwal Kwidzyńska Wiosna Muzyczna

II  Kwidzyn Music Spring International Festival


WITOLD SZALONEK 
(born in 1927 in Czechowice-Dziedzice, died in 2001 in Berlin, Polish/German composer)

Witold Szalonek was described by K. Rottermund as: “one of the most eminent, and certainly one of the most original, Polish composers of the second half of the 20th century”, proposing new music worlds, new music spaces, inspiring, a charismatic teacher, a visionary, an outstanding intellectual, a culture activist, an art director and a co-organiser of festivals (...)”, an inventor of the so-called combined sounds, i.e. multiphonics capable of being produced on woodwind instruments.

Pięciodniowy Międzynarodowy Festiwal organizowany przez fundację Phasma-Music w kościele oo. Franciszkanów Św. Trójcy w Kwidzynie. Pomysłodawczynią Festiwalu jest kwidzynianka dr Iwona Glinka, solistka, pedagog, artystka nagraniowa i wiodąca wykonawczyni nowej i eksperymentalnej muzyki. Ideą nadrzędną Międzynarodowego  Festiwalu Kwidzyńska Wiosna Muzyczna jest prezentacja najciekawszych interpretacji muzyki od dawnej aż po dzisiejszą z wykorzystaniem oryginalnego instrumentarium, a także ukazywanie zjawisk artystycznych inspirowanych muzyką. Celem festiwalu jest propagowanie muzyki klasycznej i nie tylko wśród mieszkańców miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego.

W czasie festiwalu zostanie nawiązana współpraca z lokalnymi artystami, młodzieżą i dziećmi. Festiwal przyczyni się do promocji miasta Kwidzyna i jego dziedzictwa kulturowego.
PROGRAM

 II Międzynarodowy Festiwal Kwidzyńska Wiosna Muzyczna 

Kościół o.o. Franciszkanów p.w. Św. Trójcy

Wstęp wolny


Poniedziałek, 4.06.2018, godz. 19:00
Wtorek, 5.06.2018, godz. 19:00
Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
im. WITOLDA SZALONKA 2018 – 1. edycja
1. Koncert
Iwona Glinka, flet, Marta Różańska, obój, 
Andrzej Wojciechowski, klarnet, Mirosław Pachowicz, fagot    
 
Członkowie jury:
Marcel Chyrzynski (Polska)
Dagfinn Koch (Norwegia)
Miroslaw Pachowicz (Polska)
Mark Hartt-Palmer (Wielka Brytania)
Dariusz Przybylski (Polska)
Michail Travlos (Grecja/Polska)

Ali Afshari (Iran) - Cedar na flet, obój, klarnet i fagot
Ananias Ananiadis (Grecja) - Among the trees na flet solo
Franciszek Araszkiewicz (Polska) - White Hole na flet, obój, klarnet i fagot
Christopher Bochmann (Wielka Brytania) - Essay XV na obój solo
Martín Rincón Botero  (Kolumbia) - Pulsar fna flet, obój, klarnet i fagot
Jaime Belmonte Caparrós  (Hiszpania) - Svarta Rosor na flet altowy, klarnet bass. i fagot
Mario Folli (Włochy) - AtanoS na fagot solo
Mats O Hansson (Szwecja) - Trialogue I na flet altowy, rożek ang. i klarnet bass. 
George Holloway (Wielka Brytania) - Mysterious Future na flet, obój, klarnet i fagot
Shoryu Itazu  (Japonia) - Water Fantasy na flet, obój, klarnet i fagot
Ryuji Kubota (Japonia) - Concertante Quartet na flet, obój, klarnet i fagot
Robert Lemay (Kanada) - Contrepoint … hommage à Robert Altman na flet, obój, klarnet i fagot
Gaetano Lorandi  (Włochy) - L’ora del tempo varca na flet solo
Dimitrios Mantzirakis  (Grecja) - Ehemythia na flet, obój, klarnet i fagot
Elena Papari (Grecja) - Olympus na flet, obój, klarnet i fagot
Dimitris Tsimpanos (Grecja) - Mutability na flet, obój i fagot
Kong Zhixuan (Kina) - Monodrama I na klarnet solo


Środa, 6.06.2018, godz. 19:00
 Koncert 
Barokowo i romantycznie na skrzypcach i organach
Mark Hartt - Palmer, skrzypce
Roman Perucki, organy

J.S. Bach (1685-1750) (Niemcy) - Preludium & fuga c-moll BWV 546 na organy solo 
J.S. Bach (1685-1750) (Niemcy)  - Toccata & Fugue in D minor, BWV 565
 zaaranżowana na skrzypce solo przez Jaap Schroeder 
Antonio Vivaldi (1678-1741) (Włochy- La Stravaganza, op. 4 la minore
Allegro, Grave, Allegro na organy solo 
Joseph Rheinberger (1839-1901) (Niemcy)  - from Sechs Stücke op.150 /1887: 
Thema mit Veraenderungen, Abendlied na skrzypce i organy 
Sigfried Karg-Elert (1877 -1933) (Niemcy)  - Two pieces Op.48b 
 Sanctus & Pastorale na skrzypce i organy 
Franz Schubert (1797-1828) (Austria) Ave Maria na skrzypce i organy 


Czwartek, 7.06.2018, godz. 19:00
Projekcja Wizualnej Muzyki
Oskar Fischinger (Niemcy/Stany Zjednoczone)
Walter Ruttmann (Niemcy)
Hans Richter (Niemcy)
Viking Eggeling (Szwecja)
Michail Travlos (Grecja/Polska)


Piątek, 8.06.2018, godz. 19:00
Koncert aḗr+phōnḗ
NeoQuartet
Iwona Glinka, flet
Paweł Nowicki, wibrafon
Jędrzej Kasprzyk, kontrabas
Zespól Flażoletowy powiatu kwidzyńskiego
Gość specjalny Wojciech Wietrzyński

Ludwig van Beethoven (1770-1827) (Niemcy) - Kwartet smyczkowy
Fryderyk Chopin (1810-1849) (Polska) - Wariacje  E-dur  na temat (Non più mesta) Rossiniego 'La Cenerentola' na flet i kwintet smyczkowy zaaranżowany przez Michaila Travlosa 
Kolekcja piosenek irlandzkich i polskich

The Five-Day International Festival is organised by the newly established foundation Phasma-Music in the church oo. Franciscan St. Trinity in Kwidzyn. The initiator of the festival is Dr Iwona Glinka (from Kwidzyn), soloist, educator, recording artist and leading performer of new and experimental music. The main idea of the Kwidzyn Music Spring International Festival is presenting the most interesting interpretations of music from ancient through to today using the original instruments, as well as portraying artistic phenomena inspired by music. The aim of the festival is to promote classical music and not only, among the residents of the city of Kwidzyn and Kwidzyn County.

The festival will collaborate with local artists, youth, and children.The festival will contribute to the promotion of the city of Kwidzyn and its cultural heritage.

PROGRAM

 II International Kwidzyn Music Spring Festival

Church oo. Franciscan St. Trinity in Kwidzyn

Free admissionMonday, 4.06.2018, at 19:00
Tuesday, 5.06.2018, at 19:00
WITOLD SZALONEK International Composers’ Competition 2018 
– 1st Edition 
1. Concert
Iwona Glinka, flute, Marta Różańska, oboe, 
Andrzej Wojciechowski, clarinet, Mirosław Pachowicz, bassoon

Jury members: 
Marcel Chyrzynski (Poland)
Dagfinn Koch (Norway)
Miroslaw Pachowicz (Poland)
Mark Hartt-Palmer (United Kingdom)
Dariusz Przybylski (Poland)
Michail Travlos (Greece/Poland)

Ali Afshari (Iran) - Cedar for flute, oboe, clarinet and bassoon
Ananias Ananiadis (Greece) - Among the trees for solo flute
Franciszek Araszkiewicz (Poland) - White Hole for for flute, oboe, clarinet and bassoon
Christopher Bochmann (Unied Kingdom) - Essay XV for solo oboe
Martín Rincón Botero  (Colombia) - Pulsar for flute, oboe, clarinet and bassoon
Jaime Belmonte Caparrós  (Spain) - Svarta Rosor for alto flute, bass clarinet and bassoon
Mario Folli (Italy) - AtanoS for solo bassoon
Mats O Hansson (Sweden) - Trialogue I for alto flute, English horn and bass clarinet
George Holloway (Unied Kingdom) - Mysterious Future for flute, oboe, clarinet and bassoon
Shoryu Itazu  (Japan) - Water Fantasy for flute, oboe, clarinet and bassoon
Ryuji Kubota (Japan) - Concertante Quartet for flute, oboe, clarinet and bassoon
Robert Lemay (Canada) - Contrepoint … hommage à Robert Altman for flute, oboe, clarinet and bassoon
Gaetano Lorandi  (Italy) - L’ora del tempo varca for solo flute
Dimitrios Mantzirakis  (Greece) - Ehemythia for flute, oboe, clarinet and bassoon
Elena Papari (Greece) - Olympus for flute, oboe and bass clarinet
Dimitris Tsimpanos (Greece) - Mutability for flute, oboe and bassoon
Kong Zhixuan (China) - Monodrama I for solo clarinet


Wednesday, 6.06.2018, at 19:00
Concert 
Baroque and romantic for violin and organ
Mark Hartt - Palmer, violin
Roman Perucki, organ

J.S. Bach (1685-1750) (Germany) - Preludium & fuga c-moll BWV 546 for organ solo 
J.S. Bach (1685-1750) (Germany) - Toccata & Fugue in D minor, BWV 565
 arranged for solo violin by Jaap Schroeder 
Antonio Vivaldi (1678-1741) (Italy) - La Stravaganza, op. 4 la minore for organ solo: 
Allegro, Grave, Allegro 
Joseph Rheinberger (1839-1901) (Germany) - from Sechs Stücke op.150 /1887 für Violin und Orgel: 
Thema mit Veraenderungen, Abendlied 
Sigfried Karg-Elert (1877-1933) (Germany) - Two pieces Op.48b 
 Sanctus & Pastorale for violin and organ
Franz Schubert (1797-1828) (Austria) - Ave Maria for violin and organ


Thursday, 7.06.2018, at 19:00
Visual Music Projection
Oskar Fischinger (Germany/USA)
Walter Ruttmann (Germany)
Hans Richter (Germany)
Viking Eggeling (Sweden)
Michail Travlos (Greece/Poland)


Friday, 8.06.2018, at 19:00
Concert aḗr+phōnḗ
NeoQuartet
Iwona Glinka, flute
Paweł Nowicki, vibraphone
Jędrzej Kasprzyk, double bass
Flageolet Ensemble of Kwidzyn County
Special guest Wojciech Wietrzyński

Ludwig van Beethoven (1770-1827) (Germany) - String Quartet
Fryderyk Chopin (1810-1849) (Poland) - Variations in E major on a Theme (Non più mesta) from Rossini's 'La Cenerentola' for Flute and String Quintet arranged by Michail Travlos 
Collection of Irish and Polish songs