II Międzynarodowy Festiwal Kwidzyńska Wiosna Muzyczna

II  Kwidzyn Music Spring International Festival

Pięciodniowy Międzynarodowy Festiwal organizowany przez fundację Phasma-Music w kościele oo. Franciszkanów Św. Trójcy w Kwidzynie. Pomysłodawczynią Festiwalu jest kwidzynianka dr Iwona Glinka, solistka, pedagog, artystka nagraniowa i wiodąca wykonawczyni nowej i eksperymentalnej muzyki. Ideą nadrzędną Międzynarodowego  Festiwalu Kwidzyńska Wiosna Muzyczna jest prezentacja najciekawszych interpretacji muzyki od dawnej aż po dzisiejszą z wykorzystaniem oryginalnego instrumentarium, a także ukazywanie zjawisk artystycznych inspirowanych muzyką. Celem festiwalu jest propagowanie muzyki klasycznej i nie tylko wśród mieszkańców miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego.

W czasie festiwalu zostanie nawiązana współpraca z lokalnymi artystami, młodzieżą i dziećmi. Festiwal przyczyni się do promocji miasta Kwidzyna i jego dziedzictwa kulturowego.
PROGRAM

 II Międzynarodowy Festiwal Kwidzyńska Wiosna Muzyczna 

Kościół o.o. Franciszkanów p.w. Św. Trójcy

Wstęp wolny


Poniedziałek, 4.06.2018, godz. 19:00
Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
im. WITOLDA SZALONKA 2018 – 1. edycja
1. Koncert
Iwona Glinka, flet, Marta Różańska, obój, 
Andrzej Wojciechowski, klarnet, Mirosław Pachowicz, fagot     
Członkowie jury:
Marcel Chyrzynski (Polska)
Dagfinn Koch (Norwegia)
Miroslaw Pachowicz (Polska)
Mark Hartt-Palmer (Wielka Brytania)
Dariusz Przybylski (Polska)
Michail Travlos (Grecja/Polska)

Wtorek, 5.06.2018, godz. 19:00
Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
im. WITOLDA SZALONKA 2018 – 1. edycja
2. Koncert
Iwona Glinka, flet, Marta Różańska, obój, 
Andrzej Wojciechowski, klarnet, Mirosław Pachowicz, fagot  
Członkowie jury:
Marcel Chyrzynski (Polska)
Dagfinn Koch (Norwegia)
Miroslaw Pachowicz (Polska)
Mark Hartt-Palmer (Wielka Brytania)
Dariusz Przybylski (Polska)
Michail Travlos (Grecja/Polska)

Środa, 6.06.2018, godz. 19:00
 Koncert 
Od Baroku do Współczesności na skrzypcach i organach
Mark Hartt - Palmer, skrzypce
Roman Perucki, organy

Czwartek, 7.06.2018, godz. 19:00
Koncert aḗr+phōnḗ
NeoQuartet
Iwona Glinka, flet
Paweł Nowicki, wibrafon
Jędrzej Kasprzyk, kontrabas
Zespól Flażoletowy powiatu kwidzyńskiego 


Piątek, 8.06.2018, godz. 19:00
Projekcja Wizualnej Muzyki
Oskar Fischinger
Walter Ruttmann
Hans Richter
Viking Eggeling
Michail Travlos
The Five-Day International Festival is organised by the newly established foundation Phasma-Music in the church oo. Franciscan St. Trinity in Kwidzyn. The initiator of the festival is Dr Iwona Glinka (from Kwidzyn), soloist, educator, recording artist and leading performer of new and experimental music. The main idea of the Kwidzyn Music Spring International Festival is presenting the most interesting interpretations of music from ancient through to today using the original instruments, as well as portraying artistic phenomena inspired by music. The aim of the festival is to promote classical music and not only, among the residents of the city of Kwidzyn and Kwidzyn County.

The festival will collaborate with local artists, youth, and children.The festival will contribute to the promotion of the city of Kwidzyn and its cultural heritage.

PROGRAM

 II International Kwidzyn Music Spring Festival

Church oo. Franciscan St. Trinity in Kwidzyn

Free admissionMonday, 4.06.2018, at 19:00
WITOLD SZALONEK International Composers’ Competition 2018 
– 1st Edition 
1. Concert
Iwona Glinka, flute, Marta Różańska, oboe, 
Andrzej Wojciechowski, clarinet, Mirosław Pachowicz, bassoon
Jury members: 
Marcel Chyrzynski (Poland)
Dagfinn Koch (Norway)
Miroslaw Pachowicz (Poland)
Mark Hartt-Palmer (United Kingdom)
Dariusz Przybylski (Poland)
Michail Travlos (Greece/Poland)

Tuesday, 5.06.2018, at 19:00
WITOLD SZALONEK International Composers’ Competition 2018 
– 1st Edition 
2. Concert
Iwona Glinka, flute, Marta Różańska, oboe, 
Andrzej Wojciechowski, clarinet, Mirosław Pachowicz, bassoon 
Jury members: 
Marcel Chyrzynski (Poland)
Dagfinn Koch (Norway)
Miroslaw Pachowicz (Poland)
Mark Hartt-Palmer (United Kingdom)
Dariusz Przybylski (Poland)
Michail Travlos (Greece/Poland)

Wednesday, 6.06.2018, at 19:00
Concert 
From Baroque to Contemporary with violin and organ
Mark Hartt - Palmer, violin
Roman Perucki, organ

Thursday, 7.06.2018, at 19:00
Concert aḗr+phōnḗ
NeoQuartet
Iwona Glinka, flute
Paweł Nowicki, vibraphone
Jędrzej Kasprzyk, double bass
Flageolet Ensemble of Kwidzyn County 

Friday, 8.06.2018, at 19:00
Visual Music Projection
Oskar Fischinger
Walter Ruttmann
Hans Richter
Viking Eggeling
Michail Travlos