Η σύγχρονη μουσική δεν δαγκώνει!

Contemporary Music does not bite!
Δρ Iwona Glinka συνεχίζει τη σειρά συναυλιών της «Συνάντηση με τη Σύγχρονη Μουσική Δημιουργία», στις οποίες παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, έργα σύγχρονων συνθετών. Με τον τρόπο αυτό, η καλλιτέχνιδα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην προβολή και στην υποστήριξη της σημερινής μουσικής δημιουργίας, αλλά και στην εξοικείωση του κοινού με τη σύγχρονη μουσική, όπου υπογραμμίζει ότι η σύγχρονη μουσική δεν δαγκώνει.

Με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου

1. Συναυλία
Δεκέμβριος 19, 20:30 ΑΘΗΝΑ 
Two minute για δυο φλάουτα
Η συναυλία περιλαμβάνει δίλεπτα έργα για δύο φλάουτα. Μετά από το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα συναυλιών και ηχογραφήσεων έργων ενός λεπτού για ένα φλάουτο, η Iwona Glinka και η Agata Igras αποφάσισαν να συνεχίσουν την πρωταρχική ιδέα και διοργάνωσαν τη διεθνή πρόσκληση για έργα για δύο φλάουτα διάρκειας δύο λεπτών. Το πρόγραμμα TWO MINUTE περιλαμβάνει 50 έργα, 40 συνθέτων από 14 χώρες. 
Iwona Glinka & Agata Ιgras, φλάουτα (πίκολο, φλάουτο, άλτο φλάουτο, μπάσο φλάουτο) 
An Art Artistry 
Monis Asteriou 4, Plaka, 
10558 Athens 

2. Συναυλία
3. Συναυλία
4. Συναυλία
5. Συναυλία
6. Συναυλία
7. Συναυλία
8. Συναυλία
9. Συναυλία
10. Συναυλία.

Dr Iwona Glinka continues her concert series "Meeting with Contemporary Music Creation", in which she presents, among other things, works by contemporary composers. In this way, the artist contributes not only to the promotion and support of contemporary music creation, but also to familiarising the public with modern music, underlining that contemporary music does not bite.


With the kind support of THE J. F. COSTOPOULOS FOUNDATION

1. Concert
December 19, 20:30 P.M., ATHENS
Two minute for two flutes
The recital features two-minute works for two flutes. After very successful project "One-minute work" for one flute, Iwona Glinka and Agata Igras decided to continues the main idea and they organized the international call for works for two flutes and duration two minutes. The recital presents 41 composers and their 54 works. The project TWO MINUTE contains two-minute works written by 40 composers from 14 countries.
Iwona Glinka & Agata Ιgras, flutes (piccolo, flute, alto flute, bass flute)
An Art Artistry 
Monis Asteriou 4, Plaka, 
10558 Athens 


2. Concert
3. Concert
4. Concert
5. Concert
6. Concert
7. Concert
8. Concert
9. Concert
10. Concert