Η σύγχρονη μουσική δεν δαγκώνει!

Contemporary Music does not bite!
Δρ Iwona Glinka συνεχίζει τη σειρά συναυλιών της «Συνάντηση με τη Σύγχρονη Μουσική Δημιουργία», στις οποίες παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, έργα σύγχρονων συνθετών. Με τον τρόπο αυτό, η καλλιτέχνιδα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην προβολή και στην υποστήριξη της σημερινής μουσικής δημιουργίας, αλλά και στην εξοικείωση του κοινού με τη σύγχρονη μουσική, όπου υπογραμμίζει ότι η σύγχρονη μουσική δεν δαγκώνει.

Με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου

1. Συναυλία
Δεκέμβριος 18, 20:30 ΑΘΗΝΑ 
Two minutes για δυο φλάουτα
Η συναυλία περιλαμβάνει δίλεπτα έργα για δύο φλάουτα. Μετά από το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα συναυλιών και ηχογραφήσεων έργων ενός λεπτού για ένα φλάουτο, η Iwona Glinka και η Renata Guzik αποφάσισαν να συνεχίσουν την πρωταρχική ιδέα και διοργάνωσαν τη διεθνή πρόσκληση για έργα για δύο φλάουτα διάρκειας δύο λεπτών. Το πρόγραμμα TWO MINUTE περιλαμβάνει 54 έργα, 41 συνθέτων από 14 χώρες. 

Iwona Glinka & Renata Guzik, φλάουτα (πίκολο, φλάουτο, άλτο φλάουτο, μπάσο φλάουτο) 
Municipal Conservatory of Patra
Old Municipal Hospital of Patras
Kirillou 13
262 25 Patra


2. Συναυλία
Δεκέμβριος 19, 20:30 ΑΘΗΝΑ 
Two minutes για δυο φλάουτα
Η συναυλία περιλαμβάνει δίλεπτα έργα για δύο φλάουτα. Μετά από το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα συναυλιών και ηχογραφήσεων έργων ενός λεπτού για ένα φλάουτο, η Iwona Glinka και η Renata Guzik αποφάσισαν να συνεχίσουν την πρωταρχική ιδέα και διοργάνωσαν τη διεθνή πρόσκληση για έργα για δύο φλάουτα διάρκειας δύο λεπτών. Το πρόγραμμα TWO MINUTE περιλαμβάνει 54 έργα, 41 συνθέτων από 14 χώρες. 
Iwona Glinka & Renata Guzik, φλάουτα (πίκολο, φλάουτο, άλτο φλάουτο, μπάσο φλάουτο) 
An Art Artistry 
Monis Asteriou 4, Plaka, 
10558 Athens 


3. Συναυλία
4. Συναυλία
5. Συναυλία
6. Συναυλία
7. Συναυλία
8. Συναυλία
9. Συναυλία
10. Συναυλία.

Dr Iwona Glinka continues her concert series "Meeting with Contemporary Music Creation", in which she presents, among other things, works by contemporary composers. In this way, the artist contributes not only to the promotion and support of contemporary music creation, but also to familiarising the public with modern music, underlining that contemporary music does not bite.


With the kind support of THE J. F. COSTOPOULOS FOUNDATION

1. Concert
December 18, 20:30 P.M., ATHENS
Two minutes for two flutes
Two minutes for two flutes
The recital features two-minute works for two flutes. After the very successful project "One-minute work" for one flute, Iwona Glinka and Renata Guzik decided to continue the main idea and they organized the international call for works for two flutes with a duration of two minutes.  The project TWO MINUTES contains two-minute works written by 41 composers from 14 countries.
Iwona Glinka & Renata Guzik, flutes (piccolo, flute, alto flute, bass flute)
Municipal Conservatory of Patra
Old Municipal Hospital of Patras
Kirillou 13
262 25 Patra


2. Concert
December 19, 20:30 P.M., ATHENS
Two minutes for two flutes
The recital features two-minute works for two flutes. After the very successful project "One-minute work" for one flute, Iwona Glinka and Renata Guzik decided to continue the main idea and they organized the international call for works for two flutes with a duration of two minutes.  The project TWO MINUTES contains two-minute works written by 41 composers from 14 countries.
Iwona Glinka & Renata Guzik, flutes (piccolo, flute, alto flute, bass flute)
An Art Artistry 
Monis Asteriou 4, Plaka, 
10558 Athens 


3. Concert
4. Concert
5. Concert
6. Concert
7. Concert
8. Concert
9. Concert
10. Concert